Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 10 hrs 23 min 24 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/24

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1356941.2%
Firefox 3.5.16725.2%
Firefox 3.6.8211.5%
Firefox 3.6.10161.2%
Firefox 3.690.7%
Firefox 3.5.580.6%
Firefox 3.5.350.4%
Firefox 3.6.350.4%
Firefox 3.0.1930.2%
Firefox 3.0.330.2%
Firefox 3.6.1130.2%
Firefox 3.6.630.2%
Firefox 3.6.1220.1%
Firefox 3.6.720.1%
Firefox 4.0b920.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.0.510.1%
Firefox 4.0b410.1%
Firefox 4.0b610.1%
Google Chrome 8.0.552.23731422.7%
Google Chrome 7.0.517.8191.4%
Google Chrome 9.0.597.1960.4%
Google Chrome 10.0.612.330.2%
Google Chrome 9.0.576.020.1%
Google Chrome 10.0.645.010.1%
Google Chrome 7.0.517.4410.1%
MSIE 8.0614.4%
MSIE 7.0564.1%
MSIE 6.0533.8%
MSIE 9.020.1%
Opera 9.80695.0%
Unknown312.2%
Netscape 5.0201.4%
Safari 525.13161.2%
Safari 420+10.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats