Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 09:54:43 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 09:54:44

2011/01/22

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1341934.9%
Firefox 3.6.10594.9%
Firefox 3.5.16181.5%
Firefox 3.6.3110.9%
Firefox 3.6.8100.8%
Firefox 4.0b490.8%
Firefox 4.0b10pre60.5%
Firefox 3.0.1940.3%
Firefox 3.6.440.3%
Firefox 3.6.230.3%
Firefox 4.0b930.3%
Firefox 1.5.0.410.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.610.1%
Google Chrome 8.0.552.23730025.0%
Google Chrome 10.0.603.370.6%
Google Chrome 9.0.597.6760.5%
Google Chrome 8.0.552.22420.2%
Google Chrome 7.0.517.4410.1%
Google Chrome 9.0.597.1910.1%
MSIE 8.0574.8%
MSIE 7.0484.0%
MSIE 6.0443.7%
Opera 9.801078.9%
Safari 525.13332.8%
Safari 41320.2%
Safari 420+20.2%
Unknown252.1%
Netscape 5.0121.0%
NetFront 3.430.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats