Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 23 hrs 59 min 2 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/19

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1381849.8%
Firefox 4.0b9573.5%
Firefox 3.6.3271.6%
Firefox 3.6.6261.6%
Firefox 3.6.8261.6%
Firefox 3.5.16171.0%
Firefox 3.6.10161.0%
Firefox 3.0.10100.6%
Firefox 3.6.1220.1%
Firefox 4.0b820.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.0.1910.1%
Firefox 3.610.1%
Firefox 3.6.8/Nutch-1.210.1%
Firefox 3.6.910.1%
Google Chrome 8.0.552.23718511.3%
Google Chrome 9.0.597.67171.0%
Google Chrome 9.0.597.4790.5%
Google Chrome 5.0.335.160.4%
Google Chrome 9.0.597.1960.4%
Google Chrome 6.0.472.6350.3%
Google Chrome 8.0.552.22430.2%
Google Chrome 8.0.552.21510.1%
MSIE 6.0744.5%
MSIE 8.0613.7%
MSIE 7.0382.3%
MSIE 9.010.1%
Opera 9.801519.2%
Safari 525.13251.5%
Safari 6531.22.750.3%
Safari 41310.1%
Unknown301.8%
Netscape 5.0161.0%
NetFront 3.410.1%
NetFront 3.510.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats