Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 15:14:12 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:14:13

2011/01/17

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1360940.8%
Firefox 3.5.16674.5%
Firefox 3.6.10231.5%
Firefox 3.6.6110.7%
Firefox 4.0b680.5%
Firefox 3.0.1040.3%
Firefox 3.6.1240.3%
Firefox 2.0.0.2030.2%
Firefox 3.0.1930.2%
Firefox 4.0b820.1%
Firefox 3.0.1510.1%
Firefox 3.5.310.1%
Firefox 3.5.510.1%
Firefox 3.6.310.1%
Firefox 3.6.810.1%
Firefox 3.6.910.1%
Firefox 4.0b910.1%
Google Chrome 8.0.552.23721014.1%
Google Chrome 5.0.335.1412.7%
Google Chrome 10.0.603.3382.5%
Google Chrome 9.0.597.19171.1%
Google Chrome 8.0.552.224100.7%
Google Chrome 9.0.597.47100.7%
Google Chrome 10.0.634.040.3%
Google Chrome 10.0.638.040.3%
Google Chrome 6.0.408.140.3%
Google Chrome 5.0.375.7010.1%
Google Chrome 7.0.517.4410.1%
MSIE 8.01198.0%
MSIE 6.0533.5%
MSIE 7.0412.7%
MSIE 9.010.1%
Opera 9.80835.6%
Safari 531.22.7352.3%
Safari 525.13221.5%
Safari 41310.1%
Safari 420+10.1%
Safari 533.18.510.1%
Netscape 5.0271.8%
Unknown241.6%
NetFront 3.5.1/AMB40.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats