Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:05:39 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:05:39

2011/01/16

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1369154.8%
Firefox 3.5.16141.1%
Firefox 3.6.6131.0%
Firefox 3.0.6110.9%
Firefox 4.0b880.6%
Firefox 3.6.350.4%
Firefox 3.0.1040.3%
Firefox 3.6.1240.3%
Firefox 3.5.630.2%
Firefox 3.5.320.2%
Firefox 3.620.2%
Firefox 3.6.1020.2%
Firefox 3.6.820.2%
Firefox 4.0b920.2%
Firefox 1.510.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.0.1910.1%
Firefox 3.5.110.1%
Firefox 3.6.1110.1%
Firefox 4.0b610.1%
MSIE 6.0927.3%
MSIE 8.0524.1%
MSIE 7.0473.7%
Google Chrome 8.0.552.237756.0%
Google Chrome 5.0.335.1534.2%
Google Chrome 9.0.597.47262.1%
Google Chrome 9.0.597.19151.2%
Google Chrome 8.0.552.22490.7%
Google Chrome 5.0.38160.5%
Google Chrome 10.0.603.310.1%
Opera 9.80433.4%
Safari 413161.3%
Safari 525.13121.0%
Safari 420+10.1%
Netscape 5.0211.7%
Unknown121.0%
Mozilla 1.9.2.290.7%
NetFront 3.510.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats