Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 16 hrs 21 min 45 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/14

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1377953.7%
Firefox 3.6.10765.2%
Firefox 3.5.16725.0%
Firefox 3.6.11171.2%
Firefox 4.0b8151.0%
Firefox 3.6.12120.8%
Firefox 3.0.1040.3%
Firefox 3.620.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.0.410.1%
Firefox 3.5.210.1%
Firefox 3.5.310.1%
Firefox 3.6.810.1%
MSIE 7.0815.6%
MSIE 8.0694.8%
MSIE 6.0322.2%
MSIE 5.510.1%
Google Chrome 8.0.552.224594.1%
Google Chrome 8.0.552.237483.3%
Google Chrome 5.0.335.1352.4%
Google Chrome 6.0.472.55141.0%
Google Chrome 9.0.597.1950.3%
Google Chrome 9.0.570.030.2%
Google Chrome 7.0.517.4420.1%
Google Chrome 10.0.612.310.1%
Google Chrome 10.0.634.010.1%
Google Chrome 5.0.375.12710.1%
Google Chrome 9.0.566.010.1%
Opera 9.80483.3%
Opera 9.2510.1%
Safari 530.17181.2%
Safari 525.1380.6%
Safari 6531.22.720.1%
Safari 533.18.510.1%
Unknown221.5%
Netscape 5.0151.0%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats