Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 06:45:30 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 06:45:31

2011/01/13

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1388852.0%
Firefox 3.5.16694.0%
Firefox 4.0b8321.9%
Firefox 3.6.10120.7%
Firefox 3.6.6110.6%
Firefox 3.6.7110.6%
Firefox 3.0.1990.5%
Firefox 3.6.1270.4%
Firefox 3.6.340.2%
Firefox 3.6.840.2%
Firefox 3.0.1110.1%
Firefox 3.6.210.1%
Firefox 3.6.910.1%
MSIE 8.01327.7%
MSIE 7.0563.3%
MSIE 6.0543.2%
Google Chrome 8.0.552.22417410.2%
Google Chrome 8.0.552.237241.4%
Google Chrome 9.0.597.1960.4%
Google Chrome 10.0.634.040.2%
Google Chrome 3.0.195.2120.1%
Google Chrome 4.1.249.106410.1%
Google Chrome 8.0.552.21510.1%
Google Chrome 8.0.552.23110.1%
Opera 9.80945.5%
Opera 9.6410.1%
Unknown392.3%
Netscape 5.0301.8%
Safari 525.13261.5%
Safari 6531.22.710.1%
NetFront 3.4120.7%
Flock 2.6.110.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats