Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 19:46:44 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 19:46:45

2011/01/12

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1384853.7%
Firefox 3.5.16744.7%
Firefox 3.6.8291.8%
Firefox 3.6.2271.7%
Firefox 3.0.10221.4%
Firefox 3.0.4140.9%
Firefox 3.6.10140.9%
Firefox 3.5.580.5%
Firefox 3.6.370.4%
Firefox 3.0.1950.3%
Firefox 3.5.350.3%
Firefox 3.0.840.3%
Firefox 3.6.1240.3%
Firefox 3.620.1%
Firefox 3.6.620.1%
Firefox 4.0b820.1%
Firefox 3.5.110.1%
Firefox 3.6.410.1%
Google Chrome 8.0.552.22418111.5%
Google Chrome 8.0.552.21550.3%
Google Chrome 10.0.603.320.1%
Google Chrome 8.0.552.23110.1%
MSIE 8.01227.7%
MSIE 6.0503.2%
MSIE 7.0140.9%
MSIE 9.020.1%
Opera 9.80462.9%
Safari 533.19.4201.3%
Safari 525.13161.0%
Safari 530.1720.1%
Safari 41310.1%
Safari 531.21.1010.1%
Safari 533.310.1%
Unknown251.6%
Netscape 5.0201.3%
MSN bot10.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats