Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 12:34:38 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 12:34:40

2011/01/11

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1377157.0%
Firefox 3.6.8453.3%
Firefox 3.5.16181.3%
Firefox 3.6.3100.7%
Firefox 3.6.1090.7%
Firefox 3.0.1960.4%
Firefox 3.5.750.4%
Firefox 3.650.4%
Firefox 4.0b850.4%
Firefox 3.0.1040.3%
Firefox 3.6.640.3%
Firefox 3.6.1220.1%
Firefox 4.0b720.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.0.710.1%
Firefox 3.6.1110.1%
MSIE 6.0675.0%
MSIE 7.0604.4%
MSIE 8.0483.5%
Google Chrome 8.0.552.2241239.1%
Google Chrome 8.0.552.215120.9%
Google Chrome 10.0.628.050.4%
Google Chrome 9.0.597.4550.4%
Google Chrome 5.0.375.8610.1%
Google Chrome 7.0.517.4110.1%
Opera 9.80604.4%
Opera 10.0010.1%
Unknown523.8%
Safari 525.13171.3%
Safari 6531.22.730.2%
Netscape 5.090.7%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats