Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 18:56:58 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 18:56:59

2011/01/09

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1362142.2%
Firefox 3.5.5292.0%
Firefox 3.6.6281.9%
Firefox 3.6.12231.6%
Firefox 3.5.16211.4%
Firefox 4.0b8201.4%
Firefox 3.6.10191.3%
Firefox 3.6.750.3%
Firefox 3.6.840.3%
Firefox 3.0.820.1%
Firefox 3.620.1%
Firefox 3.6.320.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.1b210.1%
Firefox 4.0b110.1%
Google Chrome 8.0.552.22425317.2%
Google Chrome 9.0.597.19151.0%
Google Chrome 9.0.570.040.3%
Google Chrome 8.0.552.21520.1%
Google Chrome 7.0.517.4410.1%
MSIE 8.0825.6%
MSIE 7.0795.4%
MSIE 6.0684.6%
MSIE 9.020.1%
Opera 9.801067.2%
Opera 9.6410.1%
Safari 525.13191.3%
Safari 533.190.6%
Safari 41310.1%
Safari 420+10.1%
Safari 530.1710.1%
Safari 533.19.410.1%
Safari 6533.18.510.1%
Unknown322.2%
Netscape 5.070.5%
Mozilla 1.9.2.250.3%
NetFront 3.410.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats