Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 12 hrs 17 min 33 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/08

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1352443.6%
Firefox 4.0b9pre383.2%
Firefox 3.6.8231.9%
Firefox 2.0.0.20141.2%
Firefox 3.6.10141.2%
Firefox 3.0.10110.9%
Firefox 3.5.16110.9%
Firefox 3.5.590.7%
Firefox 3.6.1280.7%
Firefox 4.0b870.6%
Firefox 3.1b220.2%
Firefox 3.5.720.2%
Firefox 3.6.620.2%
Firefox 2.010.1%
Firefox 3.5.210.1%
Firefox 3.5.310.1%
Firefox 3.5.610.1%
Firefox 3.6.310.1%
Google Chrome 8.0.552.22416313.6%
Google Chrome 7.0.517.36413.4%
Google Chrome 9.0.597.1950.4%
Google Chrome 9.0.570.020.2%
Google Chrome 5.0.375.12710.1%
MSIE 8.0998.2%
MSIE 7.0514.2%
MSIE 6.0393.2%
MSIE 9.040.3%
Safari 525.13110.9%
Safari 413100.8%
Safari 530.1750.4%
Safari 533.19.450.4%
Safari 6531.22.740.3%
Opera 9.80322.7%
Netscape 5.0312.6%
Unknown282.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats