Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:10:01 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:10:02

2011/01/06

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1385748.5%
Firefox 3.6.12341.9%
Firefox 3.6.8311.8%
Firefox 3.6261.5%
Firefox 4.0b8191.1%
Firefox 3.5.16160.9%
Firefox 3.0.1090.5%
Firefox 3.6.690.5%
Firefox 3.5.580.5%
Firefox 3.6.1070.4%
Firefox 3.6.350.3%
Firefox 3.5.330.2%
Firefox 3.6.1130.2%
Firefox 3.6b120.1%
Firefox 3.0.1910.1%
Firefox 3.5.910.1%
MSIE 8.01588.9%
MSIE 6.0945.3%
MSIE 7.0392.2%
MSIE 9.040.2%
Google Chrome 8.0.552.22420011.3%
Google Chrome 8.0.552.215201.1%
Google Chrome 2.0.176.0100.6%
Google Chrome 9.0.597.1980.5%
Google Chrome 6.0.472.5560.3%
Google Chrome 9.0.570.050.3%
Google Chrome 4.0.249.8920.1%
Google Chrome 10.0.624.010.1%
Google Chrome 7.0.517.4410.1%
Opera 9.80814.6%
Safari 525.13331.9%
Safari 528.1650.3%
Safari 41340.2%
Safari 6531.22.740.2%
Safari 533.19.430.2%
Safari 420+10.1%
Unknown321.8%
Netscape 5.0241.4%
Netscape 4.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats