Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 00:46:03 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 00:46:04

2011/01/05

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1369638.9%
Firefox 3.6.10352.0%
Firefox 3.6.12281.6%
Firefox 4.0b8261.5%
Firefox 3.5.5170.9%
Firefox 3.6.8160.9%
Firefox 3.6.3130.7%
Firefox 3.5.16110.6%
Firefox 3.6.6100.6%
Firefox 3.1b290.5%
Firefox 3.6.1150.3%
Firefox 3.5.320.1%
Firefox 3.620.1%
Firefox 3.0.110.1%
Firefox 3.0.910.1%
Firefox 3.0b410.1%
Firefox 3.5.710.1%
Firefox 4.0b110.1%
Google Chrome 8.0.552.22437520.9%
Google Chrome 9.0.597.1980.4%
Google Chrome 10.0.612.310.1%
MSIE 8.025514.2%
MSIE 7.0613.4%
MSIE 6.0492.7%
MSIE 7.0b10.1%
MSIE 9.010.1%
Opera 9.80774.3%
Unknown512.8%
Safari 525.13211.2%
Safari 420+60.3%
Netscape 5.090.5%
Mozilla 2.0a1pre10.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats