Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 20 hrs 22 min 54 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/04

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1359334.9%
Firefox 3.6.3452.7%
Firefox 3.5.16342.0%
Firefox 3.6.10241.4%
Firefox 4.0b8201.2%
Firefox 3.5.5171.0%
Firefox 3.5.4140.8%
Firefox 3.6.1290.5%
Firefox 3.1b280.5%
Firefox 3.670.4%
Firefox 3.6.770.4%
Firefox 2.0.0.2060.4%
Firefox 3.0.1950.3%
Firefox 3.6.850.3%
Firefox 3.0.1040.2%
Firefox 3.5.120.1%
Firefox 2.010.1%
Firefox 3.0.310.1%
Firefox 3.5.210.1%
Firefox 3.5.310.1%
Firefox 3.6.610.1%
Firefox 3.6.8/Nutch-1.210.1%
Google Chrome 8.0.552.22432719.3%
Google Chrome 10.0.612.3241.4%
Google Chrome 9.0.597.19221.3%
Google Chrome 8.0.552.215100.6%
Google Chrome 8.0.552.23150.3%
MSIE 8.018911.1%
MSIE 6.0784.6%
MSIE 7.0452.7%
MSIE 9.010.1%
Opera 9.80684.0%
Safari 525.13251.5%
Safari 533.190.5%
Safari 420+30.2%
Safari 533.320.1%
Safari 6531.22.720.1%
Safari 41310.1%
Unknown402.4%
Netscape 5.0211.2%
Mozilla 1.9.2.2181.1%
NetFront 3.510.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats