Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 20 hrs 3 min 23 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2011/01/02

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1347129.5%
Firefox 3.6.10654.1%
Firefox 4.0b8372.3%
Firefox 3.5.16362.3%
Firefox 2.0.0.20281.8%
Firefox 3.6130.8%
Firefox 3.6.6120.8%
Firefox 3.6.8120.8%
Firefox 3.5.15100.6%
Firefox 3.5.590.6%
Firefox 3.5.690.6%
Firefox 3.580.5%
Firefox 4.0b740.3%
Firefox 3.0.1810.1%
Firefox 3.5.310.1%
Firefox 3.6.1110.1%
Firefox 3.6.1210.1%
Google Chrome 8.0.552.22426616.7%
Google Chrome 8.0.552.215623.9%
Google Chrome 7.0.517.4440.3%
Google Chrome 9.0.597.1940.3%
Google Chrome 7.0.517.4130.2%
Google Chrome 5.0.375.5520.1%
Google Chrome 4.0.223.910.1%
Google Chrome 6.0.472.5510.1%
Google Chrome 6.0.472.6310.1%
MSIE 7.01298.1%
MSIE 8.01207.5%
MSIE 6.0533.3%
Opera 9.80905.6%
Opera 9.5010.1%
Unknown815.1%
Safari 525.13130.8%
Safari 533.19.440.3%
Safari 41330.2%
Safari 533.18.530.2%
Safari 420+10.1%
Safari 6531.22.710.1%
Netscape 5.0181.1%
Mozilla 1.9.2.2171.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats