Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (4 hrs 45 min 41 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

2011/01/01

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1347335.4%
Firefox 3.6.12272.0%
Firefox 3.6.8161.2%
Firefox 2.0.0.9151.1%
Firefox 4.0b8100.7%
Firefox 3.6.1080.6%
Firefox 3.0.1970.5%
Firefox 3.5.1650.4%
Firefox 3.6.340.3%
Firefox 4.0b730.2%
Firefox 3.5.710.1%
Firefox 3.6b410.1%
MSIE 8.013710.2%
MSIE 7.0987.3%
MSIE 6.0564.2%
MSIE 9.0110.8%
Google Chrome 8.0.552.22416112.0%
Google Chrome 8.0.552.215765.7%
Google Chrome 9.0.570.0453.4%
Google Chrome 7.0.517.4190.7%
Google Chrome 10.0.612.330.2%
Google Chrome 7.0.517.4410.1%
Google Chrome 8.0.561.010.1%
Google Chrome 9.0.597.1910.1%
Opera 9.80664.9%
Netscape 5.0322.4%
Unknown302.2%
Safari 525.13151.1%
Safari 41340.3%
Safari 6531.22.730.2%
Mozilla 1.9.2.2161.2%
NetFront 3.430.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats