Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 17:03:31 (3 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 17:03:31

2017/03/24

BrowserĐếm
Google Chrome 57.0.2987.1107529.1%
Google Chrome 54.4.2840.1365019.4%
Google Chrome 55.4.2883.1203212.4%
Google Chrome 56.0.2924.87228.5%
Google Chrome 57.0.2987.98187.0%
Google Chrome 55.4.2883.11431.2%
Firefox 52.04015.5%
Firefox 40.020.8%
Firefox 43.010.4%
MSIE 7.031.2%
MSIE 9.010.4%
Opera 12.0220.8%
Opera 9.8010.4%
Unknown31.2%
Safari 601.1.4610.4%
Safari 602.4.810.4%
Netscape 5.020.8%
Mozilla 2.210.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats