Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:18:12 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:18:13

2017/05/30

BrowserĐếm
Google Chrome 58.0.3029.1103623.8%
Google Chrome 57.4.2987.1603422.5%
Google Chrome 58.0.3029.8396.0%
Google Chrome 54.0.2840.8574.6%
Google Chrome 55.0.2883.9164.0%
Google Chrome 57.0.2987.13232.0%
Google Chrome 38.0.1025.16621.3%
Google Chrome 56.0.2924.8721.3%
Google Chrome 45.2.2454.10910.7%
Google Chrome 46.0.2490.7610.7%
Google Chrome 48.0.2564.10610.7%
Google Chrome 57.4.2987.15410.7%
Firefox 53.03925.8%
Firefox 29.010.7%
Safari 534.3021.3%
Safari 53710.7%
Safari 602.110.7%
Safari 9537.5310.7%
Opera 9.8010.7%
Netscape 5.010.7%
Unknown10.7%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats